ANBI Verantwoording

 

ANBI informatie Waalse Gemeente Groningen


ook bekend als: Eglise Wallonne de Groningue / Waalse Kerk Groningen
RSIN nummer 820148842

 

Website:

www.waalsekerkgroningen.nl

Contactgegevens: 
kerkgebouw: plaats van samenkomst is de kapel van het Pelstergasthuis

Algemene kerkenraad en diaconie
Beneden Oosterdiep 209,

9645 LR Veendam
06 22 66 88 01
geijzendorffer@hotmail.com

College van Kerkrentmeesters
E 57
9471 KE Zuidlaren
050 409 2282
schokking@kpnmail.nl
Samenstelling kerkenraad (consistoire)
ouderling-president (ancien-président)
diaken-secretaris (diacre-secrétaire)
ouderling-kerkrentmeester (ancien-administrateur)


Beknopte staat van lasten en baten 2017

Waalse Gemeente Groningen voor ANBI publicatie

 baten

rente/dividend 156,23

bijdragen gemeenteleden 3.366,60

overige inkomsten 0 subsidies (waaronder Fonds Wallon) 15.000,00

18.522,83

 

lasten

huur kerkgebouw 2.268,92

kosten eredienst 3.313,98

salariskosten predikant/organist 17.307,11

afdrachten en contributies 2.431,60

bank-en administratie 1.066,86

doorbetaalde collectes 412,75

26.801,22

 

Het verlies 2017 gaat ten koste van het eigen vermogen

N.B. deze pagina zal worden geplaatst onder de knop van www.waalsekerkgroningen.nl/ANBI