MUZIKALE PALMPAASDIENST WAALSE KERK

같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같

zondag 25 maart 2018

muziek vanaf 10.20 uur

aanvang dienst 10.30 uur

 

In de kerkdienst van de Waalse kerk op zondagmorgen 31 maart a.s. (1e Paasdag) is de voorganger Pr H.Spoelstra.

Het fraaie Schnitger-orgel wordt bespeeld door de vaste organist Egbert van Goor. Bijzondere medewerking verleent de cellist Jan-Ype Nota, solo-cellist van het NNO en regelmatige gast in de Waalse kerk.

 

Zodra de uit te voeren stukken bekend zijn zullen ze op deze pagina worden gepubliceerd.

 

De aanvang van de dienst is om 10.30 uur. De dienst wordt gehouden in de Franse taal. Na afloop van de dienst worden alle aanwezigen uitgenodigd voor het 멵af fraternel (het gezamenlijk koffie drinken).

De dienst vindt plaats in de kapel van het Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, Groningen.

De ingang van de kerk vindt u door de hoofdingang van het hofje

Meer inlichtingen: www.waalsekerkgroningen en bij de heer Karel Geijzendorffer, telefoon 0598-622 191.