Veillée de Noël in de Waalse kerk te Groningen

 

Op de avond vóór kerst, maandagavond 24 december 2018, organiseert de “Église Wallonne” in Groningen een “culte musical”, een speciale kerkdienst met veel ruimte voor de muziek.

Voorganger in deze dienst is Pasteur Henk Spoelstra, die kort geleden is benoemd als predikant van de Waalse kerk in Amsterdam en Haarlem.

Medewerking verleent Lubertus Leutscher, solotrompettist van het NNO.  Met orgelbegeleiding zal hij o.m. muziek van Marc-Antoine Charpentier uitvoeren.

Het fraaie orgel van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger (1692) zal worden bespeeld door Egbert van Goor. Hij speelt o.m. Noëls van de Franse componisten uit de 18e eeuw, zoals Louis-Claude Daquin. Met deze aangename en toegankelijke muziek zult u worden ontvangen vanaf 19.10 uur. Verder zal er o.m. muziek van Bach en Buxtehude tot klinken komen.

Veel ruimte zal er worden gemaakt voor het gezamenlijk zingen van een aantal bekende Franse  kerstliederen, voorzien van passende, feestelijke muziek van trompet en orgel. Al vóór de aanvang van de dienst worden eerst gezamenlijk twee van deze kerstliederen gezongen.

Deze dienst, die geheel  in de Franse taal zal worden gehouden, vindt plaats in de kapel van het Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43 in Groningen. De ingang van de kerk vindt u door het hofje. De aanvang van de dienst is om 19.30 uur. Na afloop van de dienst worden de bezoekers uitgenodigd deel te nemen aan het afsluitende “Café Fraternel”.

U bent van harte welkom!

Meer inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer Drs. Ir. K.F. Geijzendorffer (telefoon:
0598-622 191).